mar 30 2020

Svenska Hamiltonstövareföreningen ställer in planerade årsmötet den 23/5 2020.

Svenska Hamiltonstövareföreningen ställer in planerade årsmötet den 23/5 2020.
På grund av rådande omständigheter ställer föreningen in sitt årsmöte den 23 maj.
Som läget är just nu kan styrelsen inte bestämma något nytt datum då det kommer nya direktiv löpande.
SKK- CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.
Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.
Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas.
SKK:s Centralstyrelse beslutade den 27 mars att förlänga den generella dispensen för sista dag för att hålla års- och fullmäktigemöten 2020 till:
§ 30 september för direkta medlemsorganisationer (läns-, special- och verksamhetsklubbar samt Sveriges Hundungdom)
§ 31 augusti för indirekta medlemsorganisationer (alla andra klubbar i organisationen).”
”Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.”
Med anledning av ovanstående, riktlinjer och anvisningar, så ber styrelsen att få återkomma med nya besked gällande vårt årsmöte när sådana finns.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Hamiltonstövareföreningen