Tillbaka till Funktionärer

Kommittéer

Avelskommittén:

Åke Green (avelsråd)
e-mail: ake.hamilton@telia.com
tel: 0433 12117, 070 682 2194

Karin Åström (avelsråd)
e-mail: karin.astrom62@gmail.com
tel: 070 208 6186

Johanna Flinta (avelsråd)
e-mail: johanna.flinta@hotmail.com
tel: 076-8432186

Henrik Kårén


Medlemskommittén:

Krister Olsson
Marita Lithander
Gunder Nilsson

 


Material, Klubbshopen och Priskommittén:

Emrik Öhlund
Marita Lithander
Johanna Flinta
Karin Åström

 


Sponsorkommittén:

Göran Johansson
Örjan Strömberg
Gunder Nilsson

 


Jaktprov och utställningskommittén:

Gert Flinta
Örjan Strömberg
Emil Åberg

 


Redaktionskommittén:

Bengt Ljungberg
Johanna Flinta
Karin Åström
Lena Pettersson

 


Rävhundskommittén:

Tore Timgren
Emil Åberg

 


Unghundsgranskningskommittén:

Karin Åström
Johanna Flinta

 


Distriktansvariga och lokalansvariga:

Gert Flinta
Bengt Ljungberg

Ungdomsansvariga:

Gert Flinta
Emil Åberg

Mässansvariga:

Karin Åström
Gert Flinta
Marita Lithander