Tillbaka till Verksamhet

Vandringspriser

Krav för att delta i tävlan om föreningens vandringspriser:

  1. Man skall vara medlem i Svenska Hamiltonstövareföreningen
  2. Hundägaren skall skicka kopia av stamtavlan och kopia av jaktprovsprotokoll samt vilket /vilka prover som avses. Kontaktinformation med eventuell e-post adress skall bifogas ansökan. Observera att priset som Årets Rävhund delas ut utan att man behöver ansöka om det.
  3. Priset skall vara erövrat vid jaktprov i Sverige  regler fastställda av Svenska Stövarklubben.

Priser:

  1. Priset för Bästa unghund: Hund som vid provtillfället ej är fyllda tre (3) år, med 1:a Ökl. Vid lika poäng vinner yngsta hund
  2. Priset för Bästa hund Ökl: Enligt Svenska Stövaklubbens regelverk vid tävling.
  3. Priset för Bästa hund Ekl: Enligt Svenska Stövaklubbens regelverk vid tävling.

Vid lika poäng, enligt ovan, tillämpas Svenska Stövarklubbens regler för rangordning vid tävling.

Klubbens vandringspriser består av diplom och liten prispokal. Stor pokal som graveras med varje säsongs vinnare tillfaller för evigt den hundägare som erövrar respektive pris vid två tillfällen. Priset delas inte ut årligen utan endast när priset går ut. Därpå följer nytt vandringspris för ny vandring enligt ovan.

 

Bo & Margot Ros VPR Veterankannan:

Utdelas till medlem i Svenska Hamiltonstövareföreningen som innehar RR, är över 7 år (veteran) och som under året (1/1 – 31/12) har tagit 1:a pris Ekl på hare. Äldsta hund vinner oavsett egenskaper. Endast ett prov får räknas. Hundägare skall själv meddela resultatansvarige om intresse finns att tävla om priset. Detta skall ske senast 15 februari. Hundägaren som vinner skall tillhandahålla fotografi och kopia av stamtavla.

 

Årets Rävhund:

Tilldelas till den hamiltonstövare som under året placerat sig högst vid Räv SM. Detta vandringspris behöver ej ansökas. Se även Rävsidan.

 

Anmälan om deltagande i konkurrens om samtliga priser skickas till:

Marita Lithander
Siljeåsen 714
833 96 Strömsund
sekreterare@hamiltonstovare.se
070 -281 4114
0670 – 80155

Om du har en e-post adress så bör du ange den i din ansökan som skall vara Marita Lithander tillhanda senast 20 mars gällande säsong. Med säsong avses jaktåret dvs. 1/9 till 15/3