Unghundskampen

Listan har kompletterats med samtliga startande – totalt 51 hundar har startat i helgen! Vilket innebär att mer än 100 har startat under detta år i unghundskampen! Se Resultat -> Unghundskamp -> Unghundskamp 2013/2014.

Resultatet dröjer i väntan på kollegiebeslut. Bra om ni som deltagit kan försöka påskynda beslut och se till Lars Olofsson även får en kopia på beslutet så att vi kan göra en sammanställning och utse pristagare.

Mailadress larsorsa@yahoo.se eller per brev Lars Olofsson Östertorpsvägen 32, 83294 Orrviken