Anmäl till Eksjöprovet som går första helgen i februari!

Sista anmälningsdagen till Eksjöprovet är 13:e januari och startfältet är maximerat till 50 hundar.

Nytt för i år är att förläggning och kollegium är på Vaxblekargården, mitt inne i de äldsta delarna av Eksjö som har anor från 1400 talet. Elitprovet i Eksjö är ett av de mera omtalade elitproven i landet och brukar ha en mycket hög andel pristagare av de startande. Att vinna Eksjöprovet eller komma bra till är stort i stövarsammanhang!

Har ni frågor? Ring Gunnar Petersson 0708-55 63 70

Anmälan via Smålands Stövarklubbs hemsida: www.smstk.se

Boka boende: www.vaxblekaregarden.com