KOM IHÅG, KOM IHÅG, KOM IHÅG….

Anmäl din hund att delta i tävlan om Vandringspriserna, mer information finns under fliken. Verksamhet -> Vandringspriser

Anmälningstiden går ut den 31 mars för gällande säsong. Med gällande säsong avses jaktåret, dvs 1/9 – 15/3.