Människan väger lätt på Moder Justitias våg

Läs en intressant artikel i Polistidningen. Klicka här så kommer du till artikeln. Om du inte får upp artikeln så kan du kopiera länken nedan:

http://polistidningen.se/2014/02/manniskan-vager-latt-pa-moder-justitias-vag/