Rösta. Rent Hare SM eller inte?

En viktig fråga som vi har lagt upp på hemsidan och som vi gärna ser att ni svarar på. Se i spalten till höger där du kan välja ett svarsalternativ.