Kjell Andersson genetiker från SLU deltar på årsmöte

Kjell Andersson, som är genetiker från SLU, kommer och gästföreläser på årsmötet den 17 maj.

Han kommer att prata om Hamiltonstövaren i förtid och i nutid, samt även dagsläget för Hamiltonstövaren.  Möjlighet ges till diskussion om det aktuella ämnet Svensk stövare.

Ta tillfället i akt och kom till Årsmötet för att  lyssna på Kjell Andersson och  för att ställa frågor till honom om hur det ser ut med Hamiltonstövaren i dagsläget.