Rösta på nya enkäten!

Skall vi korsa Hamilton med andra svenska stövarraser för att få fram en Svensk Stövare?