SKK 125 år – Skicka bilder till SKK

Svenska Kennelklubben firar i år 125 år

På Stockholm Hundmässa vill Svenska Kennelklubben bland annat marknadsföra våra svenska nationalraser!!

Men man saknar bilder – bilder på glada, arbetande, vilande, springande, lekande, svenska nationalraser! Hundar i olika situationer som sprider positivitet runt just sin ras!

SKK efterlyser högupplösta färgbilder – som Svenska Kennelklubben fritt får använda i olika sammanhang – godkännande från fotografen är viktigt! SKK vill ha bilderna så snart som möjligt för eventuell produktion.

Skicka SKK det ni har, så gallrar dom!

Bilderna e-postas till:      hans.rosenberg@skk.se