Hamiltonföreningens Årsmöte i Flen

Svenska Hamiltonföreningens hade sitt  årsmötet i Flen lördagen den 17/5 Kl 15:30.
30 personer deltog på årsmötet. Kjell Andersson från SLU var inbjuden och berättade hur det ser ut idag när det gäller avelsindex i de olika linjerna för Hamiltonstövare.
Det är  ett gediget arbete som han har lagt ned för att komma fram till det resultat som han presenterade på mötet. När det gäller Svensk Stövare är där mycket att tänka på
inför framtiden!Årsmötet påbörjades efter Kjell Andersson’s föredrag. Till mötesordförande valdes Göran Johansson.  Det var ett bra och givande årsmöte med mycket diskussioner.

Årsmötesprotokollet finns nedladdningsbart under fliken Klubben -> Möten -> Årsmötesprotokoll