Protokoll från årsmötet 2014

Protokollet från årsmötet i Flen 2014 finns nu tillgängligt på hemsidan. För att läsa protokollet klicka då här. Eller gå in under fliken Klubben -> Möten -> Årsmötesprotokoll