Styrelseprotokoll från juni

Nu finns styrelseprotokollet upplagt på hemsidan och kan laddas ner från Klubben -> Möten -> Styrelseprotokoll