Jösselandets Ajax vidare till DM i distrikt 4

RR SEJCH SEUCH Jösselandets Ajax SE29772/2011 kommer att representera Skåne-Blekinge på DM i distrikt 4. Ägare  är Hans Svensson.

Därmed kommer han att tävla mot sin far Björnekes Kasper.

Vi på Hamiltonföreningen håller tummarna för er båda!