Uppmaning till dig som har en unghund max 4 år

Ställ upp med din Hamilton på unghundsmästerskapet i Distrikt 2 (Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Gävleborg)

Villkor för deltagande: Stövare som ej får ha fyllt 4 år den dagen som provet genomförs. Hundägaren skall vara medlem i någon av lokalklubbarna inom distrikt 2 (Jämtland, Västernorrland eller Gävleborg).

Syfte: Att få mer vetskap om våra hundar, att få fram nya avelsdjur, att få fler stövare att starta på prov och att få fler medlemmar till Stövarklubben.

Provdagar: Valfri dag under veckorna 44-47. Datum fr.o.m. 27 oktober t.o.m. 23 november hösten 2014.

Provets genomförande: Provet genomförs som ett vanligt öppenklassprov. Det går även att genomföra unghundsmästerskapet på ett rörligt elitprov. (Då räknas endast dag 1 som tävlingsdag på unghundsmästerskapet).

Anmälan: Precis som till ett vanligt öppenklassprov/rörligt elitprov till din lokalklubb, Uppge tillsammans med anmälan att ni deltar i unghundsmästerskapet.

Respektive län sammanställer sina resultat efter att kollegiet är färdigt och skickar resultaten samt kopia på jaktprovsprotokollet till Håkan Holmgren i Hedesunda som sammanställer distriktets tävlande och rangordnar tre bästa i unghundarna i distrikt2.

Mer information hittar du under respektive lokalklubbs hemsida.

PS. Förutom detta unghundsmästerskap så anordnar Hamiltonföreningen även ett unghundsmästerskap för enbart Hamilton där man kan delta oavsett var man bor i Sverige. Mer info om det mästerskapet kommer senare.