Ina vidare till SM från distrikt 1!

Ina,  SE45375/10, drev full tid båda dagarna och gick vidare till SM.

Hamiltonföreningen önskar Ina med husse Jonny Nylunda lycka till i Sollefteå.

Urax, SE29800/2010, drev även han full tid båda dagarna men hamnade precis utanför för att komma vidare till SM.