Anledningen till att Pär Nord slutar som avelsråd

Hej Hamilton vänner!

Jag måste tyvärr meddela att jag kommer avgå som avelsråd efter den här avelssäsongen eller så fort ett nytt avelsråd hittas. Orsakerna är några och de här är mina personliga funderingar.

Jag har påpekat för svenska stövarklubbens styrelse att ett bättre system än SKK avelsdata måste tas fram för att man ska kunna göra en riktig avelsplanering nu när stövardata är borta sedan några år tillbaka. Med SKK avelsdata går det inte att göra simulerade stamtavlor som visar defekter. Jag har frågat hur jag ska göra istället och vad jag ska säga till hundägarna. Svaret jag har fått är att det jobbas på det. Men som jag ser det händer det ingenting. Ingen tycks veta och jag har inte fått något svar vad jag ska säga till de hundägare som frågar. Ska vi ha kvar defekterna som avelsupplysning måste det finnas ett system för det, annars är det lika bra vi slopar defektrapporteringen eftersom vi inte kan använda den. SKK avelsdata är långt ifrån lika bra som stövardata var, t.ex. uppdateringen med utställningskritik och hela jaktprovberättelser. På SKK avelsdata visas endast resultaten men inga övriga upplysningar. Det ger alltså liten hjälp för oss avelsråd. Detsamma gäller för hundägare som letar hundar. Resultatboken får vi en avelssäsong för sent. Det blir därför svårt för oss i avelsrådet att hitta nya unga hundar att använda i aveln, som tidigare inte funnits med i någon resultatbok. Jag har framfört till Svenska Stövarklubbens styrelse en möjlig väg om snabbare uppdateringar till oss avelsråd men har inte fått något gensvar på mitt förslag. Jag tycker att det måste vara lätt att ordna så att vi blir snabbare uppdaterade och att vi slipper vänta på resultatboken. Det blir annars en massa extra jobb för oss som sitter i avelsrådet.

Rörliga elitprov har nu införts i hela Sverige. När vi ändå har gjort det förstår jag inte varför det inte räcker med ett medlemskap i en lokalklubb för att få starta på samma sätt som övriga jaktprov och utställningar utan man måste vara medlem i den lokalklubb man startar i. Är detta MEDLEMSVÅRD? Med rörliga elitprov såg jag en möjlighet att få fler jaktprovsstarter, fler jaktchampionat som sedan leder till att fler kan para, fler utvärderingar av avelshundarna, fler som kommer på utställningar, mer aktiviteter i lokalklubbarna och framförallt fler hundar som kommer i avel. Men det svar jag har fått är att man inte vill söka dispenser från SKK p.g.a. att det skall väntas till fullmäktige 2016. Varför? Har vi råd att vänta 2-3 år med det? Jag hoppas verkligen att styrelsen ändrar den här helt orimliga regel.

På fullmäktige fick styrelsen i mandat att öka antal startande på utställningar så att vi slapp vänta ända till 2017 innan det träder i kraft. Ett av förslagen var bland annat att man skulle få räkna in ett cert/ck i UCH innan hunden erhållit en jaktmerit. Har vi råd att vänta ända till säsongen 2017 innan det gäller? Varför vill man inte söka dispens redan nu?

Sedan har vi den ogenomtänkta regeln att man måste starta jaktprovsuttagningar mot SM där man är skriven. Tänk om man har sina jaktmarker eller hemgården i någon annan lokalklubb. Låt lokal klubbarna bestämma. Det kallas medlemsvård.

Har varit på några fullmäktige där Freddy Kjellström pratat varmt om medlemsvård, att öka jakt- och utställningsstarter, avelsfrågor och framförallt att öka aveln och valpar. Enligt min åsikt så förhindras det som Freddy Kjellström så gärna vill uppnå på grund av de problem som jag påtalar ovan (SKK avelsdata, rörliga elitprov m.m.).

Men det som fick bägaren att rinna över var när ordförande Freddy Kjellström kritiserade mig (och två andra) för att vi jobbat hårt för att få till ett separat HAR SM och RÄV SM. Kjellström menade att det skulle försvåra rekryteringen av yngre stövarägare. Jag tror att vi är helt fel ute om vi tror att SM tävlingarna ska locka nya stövarägare. Tävlingar är en sak, men vi ska väl locka för räv och har jakten och inte för SM tävlingen. Denna kritik från Freddy Kjellström samt det övriga som jag redogjort för ovan fick mig att totalt tappa sugen för jobbet som avelsråd samt förtroendet för ordförande Freddy Kjellström. För övrigt har jag inga större invändningar mot Svenska Stövarklubbens styrelse och dess arbete.

Jag vill passa på att tacka alla trevliga kontakter ute landet som jag har fått genom att vara avelsråd och för all hjälp som jag har fått av Åke Green och Ove Karlsson samt Hamiltonstövarföreningens styrelse.

Jag kommer att sitta kvar tills dess att ett nytt avelsråd har utsetts och nu kommer det bli den enkla vägen vid avels rekommendationer för verktygen finns inte längre.

Tack För mig Pär Nord och Harè bra

PS. Nu kommer mer kvällar och helger läggas på mina fyra barn, sambo och hundarna