Stor efterfrågan på Hamiltonvalpar!

Om du har en tik som uppfyller kraven nedan så bör du överväga att ta en valpkull efter henne då det är mycket stor efterfrågan efter Hamiltonvalpar. Det är många som måste köpa en valp av annan ras då de inte får tag på en Hamilton!

Krav för avelshundar:

1) Friska och mentalt sunda hundar, vilket även gäller avelsdjurens syskon.
2) Minst ett första pris på jaktprov
3) Minst ett andra pris på utställning, det vill säga lägst ett Good på utställning.
4) Känd HD-status. Även hundar med grad C (d.v.s. de som tidigare avlästes med grad 1 kan användas i avel.

Mer information finns under fliken Avel -> Krav på avelsdjur

Det finns även efterfrågan på injagade unghundar!