Äntligen en ny enkätfråga

Rösta på den nya frågan.