SE44861/2012 Lägernskogens Iza är nu Svensk Jaktchampion

SE44861/2012 Lägernskogens Iza  fick ett CK på Värnamo utställningen och blev därmed också Svensk Jaktchampion.

I januari vann hon Värnamoprovet  som yngsta deltagare och den enda startande som under dåliga förhållanden då drev till en elit-etta. Eftersom hon saknade utställningsmerit så kunde hon inte få sitt jaktchampionat då. Men, nu är det fixat!

Iza är efter Kävsjös Tina och Jösselandets Tellus.
Ägare: Bengt Aschan, Bankeryd.

Stort Grattis från Svenska Hamiltonstövareföreningen!

lägernskogens_iza_bengt_aschan