Hundutställning på Gotland den 9 maj 2015

Hundutställning på Gotland den 9 maj 2015

På Roma Kungsgård, en historisk plats mitt på Gotland hölls årets jakthundsutställning en lagom varm och skön majdag. Redan år 800 var denna plats Gutarnas tingsplats, men då skipades rättvisa enligt, Gutalagen. År 1164 invigdes ett kloster, och efter reformationen var det säte för först den danske länsherren, och efter freden i Brömsebro år 1645, plats för Gotlands landshövding. Dock revs klostret och utgjorde byggnadsmaterial för den nya gården. Klosterkyrkan försågs med nytt tak och nyttjades som fähus, och enligt Carl von Linné, Sveriges präktigaste.  Under andra världskriget utgjorde markerna en krigsflygplats. Idag arrenderas markerna ut för jordbruk av Statens Fastighetsverk som förvaltar gården, och kyrkoruinen utgör utomhusscen för en årlig uppsättning av Shakespeare.

Dagens domare, att bedöma anmälda hundar var Karl-Erik Johansson och till hans hjälp fanns två flinka och hårt arbetande ringsekreterare, Cecilia Ahnlund och Jeanette Åkerblom-Adler.

Antalet anmälda och utställda hamiltonstövare var 8, en positiv siffra efter några år av nedgång.

IMG_0016

Gruppsegrare blev Rackelbissjans Bertil SE29631/2013 ägare Lars Pettersson Alskog.
Bertil tilldelades E Ökl 1 Ökk CK 1 Bhkl BIR

Rackelbissjans Bärta SE29634/2013 ägare Torsten Wiberg Lärbro, Berta erhöll E Ökl 1 Ökk CK  1 Btkl BIM. Uppfödare till dessa fina exemplar är Martin Spånberg Särna .

Pavikens Vilda SE51255/2011 med ägare Erik Jonsson Romakloster Vilda erhöll E Jkl 1 Jkkl CK 2 Btkl Cert. Uppfödare Robert Öberg Sanda

Tomasmyrens Kia SE35275/2012 ägare Björn Ericsson Gammelgarn erhöll E Ökl 2 Ökk Uppfödare Lars Lindström Lokrume

Elgabäckens Zita SE35608/2013 ägare Leif Hellman Sanda Zita erhöll V Jkl 2 Jkk
Uppfödare är Bruno Fagerström Aneby

Lauhagens Jessi SE49178/2013 ägare Torbjörn Eskelund Eskelhem, Jessi erhöll E Ukl 1 Ukk

Lauhagens Spana SE49188/2013 ägare Benny Thomsson Västergarn, Spana erhöll V Ukl 2 Ukk

Lauhagens Siggen SE49191/2013 ägare TobiasThuregren Rosenfors, Siggen erhöll S Ukl

Uppfödare till dessa är Torbjörn Eskelund Eskelhem.

Utställning 2015 006

 

//

Erik Jonsson
Kontaktperson på Gotland