Nya styrelsen

Vid årsmötet i Östersund  den 23/5 invaldes följande personer till styrelsen:

Ordförande: Göran Johansson (ersätter Erling Buch)
Ledamot: Lena Wikberg (ersätter Mats Gustavsson)
Ledamot: Martin Enhol (ersätter Johan Tropp)
Suppleant: Leif Toivonen (ersätter Todd Martinsson)
Suppleant: Gert Flinta (ersätter Roland Halvarsson)

 

Valberedningens sammansättning:

Sammankallande: Jonas Hellstenius
Omval: Ingemar Gräns
Nyval: Erling Buch

För mer information om styrelsens sammansättning se under fliken Klubben -> Funktionärer -> Styrelsen