Verksamhetsmål för 2015

Vid årsmötet togs beslut om mål för verksamhetsåret 2015. Se under fliken Verksamhet -> Verksamhetsplan