Best In Show i Borlänge

Hamiltontiken Åhlstigens Li blev BIS på utsällningen i Borlänge.

Ägare: Anders Sundlöf, Våmhus