Hagets Rina Svensk Dubbelchampion

SEJCH SEUCH Hagets Rina Ägare: Fritz Ragnarsson

SEJCH SEUCH Hagets Rina
Ägare: Fritz Ragnarsson

Hagets Rina kan nu titulera sig som Svensk Dubbelchampion. Stort Grattis önskar vi på Hamiltonföreningen.

Ägare: Fritz Ragnarsson, Offerdal