Rävhundar delta även ni i Unghundskampen

Unghundskampen Särskilt Rävprov för Hamiltonstövare lördagen 12/12 eller söndagen 13/12 2015

 Ställ upp du också för vår ras!

start_hamilton

Villkor för deltagande: Hunden (Hamiltonstövaren) får ej ha fyllt 4 år den dagen som provet genomförs.

Provets genomförande: Särskilt rävprov öppen klass på bestämd dag dvs. lördagen den 12/12 eller söndagen den 13/12 (behöver ni hjälp med domare eller provruta, ta kontakt med kontaktpersonen i ditt område eller uppfödaren till din hund.

Rangordning:  Pris ökl, egenskapspoäng, ålder(yngst går före), längsta drevrepris, tapptminuter etc.

Anmälan: Anmäl din hund till särskilt rävprov öppenklass till din lokalklubb, samt till undertecknad om att du deltar i tävlingen senast fredagen 11/12. Skicka en kopia på jaktprovsprotokollet( det med drevrepriser) och skicka det till Todd Martinsson Ådalagatan 8570 21 Malmbäcke-mail: malmback@msn.com senast 3 dagar efter kollegiet. Det är viktigt att ni som hundägare skyndar på kollegiebeslutet och ser till att det kommer in till undertecknad. Vi kan inte kora någon vinnare förrän alla prov gått igenom ett kollegium.  Särskilt välkommen till er som har hundar som ännu inte startat på jaktprov.

Priser: Delas ut till de 3 bästa hundarna samt diplom till uppfödarna. Presenteras på årsmötet! Samtliga startande deltar i en utlottning av en garmin pejl. Pejlen utlottas på årsmötet 2016.

Krav: Medlemskap i Svenska stövarklubben

Syfte: Mer vetskap om våra hundar, nya avelsdjur, få fler Hamilton att starta på prov, fler medlemmar till Stövarklubben och Hamiltonföreningen mm.

Till er som är uppfödare, passa på att göra en ansträngning att få ut era avkommor på kampen. Perfekt tillfälle att avdramatisera det här med jaktprov. Gör detta till en rolig grej. Ju fler startande desto bättre är det. Alla har chansen att vinna pris.

Med vänlig hälsning Rävsektionen i Svenska Hamiltonföreningen.