Påminnelse om resultat från unghundskampen

Påminnelse till alla klubbar och hundägare runt omkring i landet som hade hundar som deltog på Unghundskampen i december 2015!!.
SE TILL att Skicka en kopia på jaktprovsprotokollet( det med drevrepriser) och skicka det till mailadress larsorsa@yahoo.se eller per brev Lars Olofsson Östertorpsvägen 32, 83294 Orrviken” senast 3 dagar efter kollegiet. Det är viktigt att ni som hundägare skyndar på kollegiebeslutet och ser till att det kommer in till undertecknad. Vi kan inte kora någon vinnare förrän alla prov gått igenom ett kollegium!