Ungdomsjakt i Värmland den 21 februari

Hamiltonföreningen anordnar en ungdomsjakt söndagen den 21 februari på Jägartorpet i Storfors. Man kommer att jaga både hare och räv.

Anmäl dig senast den 11 februari till Martin Enhol, 0738 155719