Verksamhetsplan 2016

HAMILTONSTÖVARFÖRENINGENS VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016.

* Att öka antalet valpregistreringar jämfört med föregående år

* Att utveckla samarbetet med Norska Hamiltonringen

* Att utveckla arbetet mot kontaktpersonerna i lokalklubbarna

* Att synliggöra och sprida positiv information om Hamiltonstövaren

* Att utveckla jakten på räv med Hamiltonstövare

* Att engagera unga människor till stövarjakt med Hamiltonstövare

* Utveckla och förbättra vår medlemshantering.

* Att genom medlemsvärvningar komma över 1000 fullbetalande medlemmar.

* Arbeta med vår hemsida så den alltid är aktuell och har den position den har i dagsläget.

* Stötta tikägare att ta fram valpkullar.

hamilton_sommarbild.jpg