Information från avelskommittén

Vi i avelskommittén vill uppmuntra hundägare att rapportera in eventuella defekter till Svenska stövarklubbens kansli. Det är viktigt för vårt avelsarbete så vi kan bevara hamiltonstövaren sund och frisk som den är idag Det gäller PDA, epilepsi och kryptorchism. Vi vill också uppmuntra till att Hd-röntga era hundar.

 

Önskvärt vore att uppfödare försöker sprida sina valpar över landet och att tikägare kan tänkas åka lite längre till en hane så vi får en större spridning på generna. Det är vanligt att tikägare i norr använder hanhundar i norr och tikar i söder paras med hanar i söder.

 

Vi har gjort lite förändringar på hemsidan gällande hanhundslistan. Nu finns endast en hanhundslista vilken uppdateras löpande.

 

Vi kommer mer och mer jobba med inavelsgrad (max 2%) istället för unika individer (30/30). Vi i avelskommittén funderar på att rekommendera antal valpar per hane istället för antal kullar.

/Avelskommittén

Namnlös3