Årsmöte 2017

Årsmötet Hamilton 2017.

Hamiltonstövarföreningens årsmöte hölls i Värnamo i Småland. Ca 30 medlemmar hade uppslutit.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. Ekonomin i föreningen är god och vi kunde också visa upp hur bra det fungerar med SKK medlemsregister. I dagsläget är föreningen 935 fullbetalande medlemmar samt 122 stycken så kallade valpköparmedlemmar.

Följande val gjordes:

Ordförande på 2 år Göran Johansson

Ledamot 2 år Örjan Strömberg

Ledamot 2 år Marita Lithander

Ledamot 2 år Lena Wickberg

Ledamot 2 år Emrik Öhlund

Ledamot 1 år Gert Flinta

Ledamot 1 år Karin Åström

Suppleant 1 år Emil Åberg

Kvarvarande i styrelsen är

Ledamot Johanna Flinta

Ledamot Krister Olson

Ordförande Göran johansson gick igenom statistik på genomförda jaktprov och dess egenskaper från de sista 20 åren. Det visar att Hamiltonrasen är en utmärkt jakthund där samtliga egenskaper ligger mellan 4 och 5 poäng. En trend visar också att fördelningskurva pekar uppåt de sista 4-5 åren med högre egenskapspoäng på jaktprov. Detta visar att vi har lyckats med vårt avelsarbete på ett mycket bra sätt.

En intressant sak är att Hamiltonrasen har ett mycket stort antal hundar som mer eller mindre är födda klövdjursrena. Även på rävsidan har det visat sig att Hamiltonrasen är på god framgång, fler och fler väljer Hamilton som rävspecialist.

Årsmöte fick besök av Ove Karlsson avelsanvarig i Svenska Stövarklubben. Ove pratade bland annat om HD-index, detta är en sak som föreningen kommer att jobba med i framtiden.

Årsmötet hade den sedvanliga prisutdelningen av priser bland annat till de hundar som startade på unghundskampen. Väldigt fina priser lottades ut bland samtliga startande hundar.

Bland annat en Tracker pejl skänkt av Ted Karlsson Allmogejakt och Tracker, en massa andra fina priser från Hylte lantmän. Priserna kommer att skickas ut till samtliga pristagare.

Efter årsmöte kunde medlemmar deltaga i en utomordentlig fin middag och god dryck.

Extra roligt i år var att Svenska Finnstövarföreningen hade årsmöte samtidigt och middagen på kvällen hade vi i samma lokaler. Förhoppningsvis kan vi i framtiden också ha detta med vår andra rasklubbar i Sverige. Erfarenhet delades mellan klubbarna under middagen, men med delade meningar kunde vi konstatera att Hamiltonstövaren den svenska nationalrasen stod lite högre i kurs.

Göran Johansson.