Svenska Hamiltonstövarföreningens organisation 2017

STYRELSEN

Göran Johansson                       Ordförande

Örjan Strömberg                        Vice Ordförande och Kassör

Marita Lithander                        Sekreterare

Emrik Öhlund                              Ledamot

Karin Åström                                Ledamot

Lena Wickberg                            Ledamot

Gert Flinta                                     Ledamot

Johanna Flinta                             Ledamot

Krister Olson                                Ledamot

Emil Åberg                                    Suppleant

 

ARBETSUTSKOTT

Göran Johansson                       Ordf Sammankallande

Marita Lithander

Örjan Strömberg

 

AVELSKOMMITTE  

Göran Johansson                       Ansvarig och sammankallande

Åke Green                                    Avelsråd

Per Nord                                        Avelsråd

Karin Åström                                Avelsråd

Todd Martinsson                        Avelsråd Räv

Henrik Kåren                        Ledamot

Johanna Flinta                                                          Lärling Avelsråd

 

ÖVERLÄGGNINGSGRUPP MED NORSKA HAMILTONRINGEN

Göran Johansson                       Ansvarig och sammankallande

Åke Green                                     

Per Nord                                       

Karin Åström                               

Todd Martinsson                       

Henrik Kåren                                 

Johanna Flinta                                                         

 

REDAKTIONSKOMMITTEN

Lena Wickberg                            Ansvarig och sammankallande, Webbmaster, Redaktör Medlemsblad

Johanna Flinta                                                          Webbmaster, Redaktör Medlemsblad

Göran Johansson                       Ansvarig utgivare. Redaktör för sidan i Stövaren.

Gert Flinta                                    

Karin Åström                               

Vid behov:

Distrikt 1

Distrikt 2

Distrikt 3

Distrikt 4

Distrikt 5                                       

 

UNGHUNDSGRANSKNING

Karin Åström                                Ansvarig Sammankallande

Gert Flinta                                    

Göran Johansson                                                  

Johanna flinta                                             

Emil Åberg                                   

 

TÄVLINGS OCH PRISKOMMITTE

Marita Lithander                        Ansvarig Sammankallande    

Emil Åberg                                   

Lena Wickberg                           

Emrik Öhlund                              

 

KLUBBSHOPPEN/ PROFILPRODUKTER

Emrik Öhlund                               Ansvarig Sammankallande. Materialförvaltare.

Marita Lithander                       

Lena Wickberg                      

Karin Åström  

 

MEDLEMSKOMMITTEN

Krister Ohlsson                     Ansvarig Sammankallande

Marita Lithander

Göran Johansson                                                   

                                                         

MÄSSANSVARIGA

Göran Johansson                       Ansvarig sammankallande

Krister Olsson                                                                                        

Örjan Strömberg

Emil Åberg        

 

UNGDOMSANSVARIGA

Gert Flinta                                     Ansvarig Sammankallande

Emil Åberg     

Karin Åström

 

RÄVSEKTION                     

Göran Johansson                       Ansvarig Sammankallande

Charlie Lungström

Todd Martinsson                       

Fredrik Perols

Emil Åberg      

 

ANSVARIG KONTAKTPERSONER och DISTRIKTANSVARIGA

Gert Flinta                                     Ansvarig Sammankallande

 

PR OCH SPONSOR KOMMITTE

Lena Wickberg                            Ansvarig Sammankallande

Gert Flinta                                    

Örjan Strömberg                       

Göran Johansson