RR SEJCH SEUCH SE44405/2010 Ulfyrens Mira

RR SEJCH SEUCH SE44405/2010 Ulfyrens Mira

Mor. RR SE JCH SE UCH S29391/2000 Rosådalens Ronja
Far. NO JCH NO UCH RR SE JCH SE UCH S45203/2005 Brattåsbäckens Zeb

Ägare: Göran Aronsson Tranemo
Svenska Hamiltonstövarföreningen gratulerar till de fina prestationerna.