BIR och BIM Värnamoutställningen.

Värnamoutställningen 2018
BIR SE59142/2013 Åhlstigens Zack II, äg Bengt Ljungberg
BIM SE59147/2013 Åhlstigens Kullan, äg Bo Dowert
Svenska Hamiltonföreningen gratulerar till de fina prestationerna.