Raskamp 2018

Raskamp 2018

För första gången arrangerar Hamiltonföreningen en raskamp för
 Hamiltonstövare. Raskampen för Hamiltonstövare går av stapeln under hela vecka 47.
Villkor för deltagande: Hunden (Hamiltonstövaren) från 15 månader och  uppåt.
 Provets genomförande: Vanligt öppenklassprov hare eller räv på bestämd dag, eller
 särskilt rävprov. (behöver ni hjälp med domare eller provruta, ta kontakt med
 kontaktpersonen i ditt område eller uppfödaren till din hund.
 Rangordning: Pris ökl, egenskapspoäng, ålder(yngst går före), längsta drevrepris,
 tapptminuter enligt svenska stövarklubbens regelverk.
 Anmälan: Som till ett vanligt öppenklassprov eller särskilt rävprov till din
 lokalklubb, samt till Emil Åberg på fmx_emil@hotmail.com eller 070-6801558 om att du deltar i raskampen senast dagen innan du ska starta. Efter provet skickar du en kopia på jaktprovsprotokollet( det med drevrepriser) och skicka det till mailadress
 fmx_emil@hotmail.com eller per brev” Emil Åberg Grönsinka 10 77468 Horndal”
 senast 3 dagar efter kollegiet. Det är viktigt att ni som hundägare skyndar på
 kollegiebeslutet och ser till att det kommer in till undertecknad. Vi kan inte kora någon vinnare förrän alla prov gått igenom ett kollegium. Särskilt välkommen till er som har hundar som ännu inte startat på jaktprov.
 Priser: Delas ut till de 3 bästa hundarna i varje klass samt.
Krav: Medlemskap i Svenska stövarklubben och Svenska  Hamiltonstövareföreningen
Syfte: Få så många Hamiltonstövare att starta på jaktprov som möjligt för att få fram fler avelsdjur.