Utställning i Västernorrland

Bir Spjutvikens Curre och Bim Libäckens Blixta

Stortgrattis önskar Svenska Hamiltonstövareföreningen