Championhunden

Nu är snart jaktsäsongen till ända och du har kanske haft lyckan att få fram en Champion!

Vill du presentera din hund?
Skriv då en artikel om din hund och dig själv. Du skall givetvis ta upp vilka meriter hunden har, om hunden har avkommor som utmärkt sig samt vem som är uppfödare. Artikeln bör vara minst en A4 sida inklusive bild som skall bifogas artikeln.
Kravet är att hunden skall ha erövrat jaktchampionat.
Vår målsättning är att alla som skickar in artiklar skall få dessa publicerade på vår hemsida.
Skicka materialet till webmaster@hamiltonstovare.se eller alternativt till bengt.ljungberg@hotmail.se