Ny champion SE42556/2017 Rosådalens Stoj

Ny champion som heter Rosådalens Stoj SE42556/2017 han blev jch 2019 vid 2 års ålder. Han har en ökl 1:a barmark och en på snö som han tog 2018 sin elit etta tog han nu i höst 2019 då drev han 2 ggr 120 dag ett och 120 även dag två. Stoj driver med ett lugnt drevsätt och är spårnoga vilket gör att han har få och korta tappter.
I Stojs kull är 2 jch och 3 st färdiga för elitklass vid 2 års ålder vilket vittnar om en jämn och bra kull….Med vänlig hälsning Kjell