Enkätundersökning HD

Svenska Hamiltonstövareföreningen har fått av Svenska Stövarklubben en fråga angående en sänkning av HD-statusen från nivå 2 till nivå 1 på våra Hamiltonstövare. Även Schillerföreningen och Smålandsstövarföreningen har fått samma fråga.
Hamiltonstövareföreningens styrelse anser frågan är stor, då nivå 1 innebär att vi inte tar hänsyn till hunden HD-statusen i vårt avelsarbete.
Styrelsen har beslutat att lägga denna fråga på vårt årsmöte. Styrelsen anser också att det är av stor vikt att våra uppfödare och våra medlemmar får tillfälle att yttra sig i frågan. Vi har i nummer 1 av Hamiltonstövaren presenterat lite fakta om detta, vi kommer även att på vår hemsida publicera detta.
Styrelsen vill att våra Hamiltonägare ska få så mkt information som möjligt kring detta och för att vi ska få ett rätt beslut på vårt årsmöte.
På kennelklubbens hemsida finns även den HD-utredning som gjorts att kunna laddas hem. Har du som uppfödare, ägare eller som medlem, frågor kring detta är du välkommen att ringa eller mejla våra avelsråd eller ordföranden i föreningen.
Vi kommer under en månad även ha en enkätundersökning kring detta på vår hemsida där du kan gå in och rösta ja eller nej för att gå ner till nivå 1. Den röstningen är inte grund för beslut på vårt årsmöte utan en undersökning vad Hamiltonuppfödare och Hamiltonägare tycker i frågan.
Hamiltonhälsningar
Göran Johansson
Ordförande.