SM FÖR STÖVARE SOM JAGAR RÄV

Rubricerat SM ska genomföras enligt de direktiv och riktlinjer som angetts i Svenska Stövarklubbens skrivelser på klubbens hemsida daterade 2020-07-01 och 2020-08-08. (Ref: Gunnar Petterson)

Arrangör är Hallands Stövarklubb.

Tävlingstid är planerad till 2021-02-05–07.

Sista anmälningdag är 2020-11-30.

Anmälan och ev frågor till Erik Liljekvist (E-post: erik_liljekvist@hotmail.com).

För Svenska Stövarklubben

Cenneth Quick

Interimsordförande