Ny champion SE35745/2016 Hartrajens Sixten

RR JCH Hartrajens Sixten SE 35745/2016
Ägare Anders Tidblom
Uppfödare Kjell Grooth
Mor: RR SEJCH Liljaskogens Ester
Far: RR SEJCH UCH Näslyckans Stoj
Sixten har från tidig ålder visat en väldig jaktlust och har
utvecklat en stor envishet på slag och tappter, går aldrig ifrån
en på börjad hare. Efter att som valp jagat det mesta som
finns i skogen var det inga större problem att få honom
rådjursren, men kan fortfarande jaga räv om inga harslag
finns. Eftersom han endast hade VG i Juniorklass så gjordes
en kvalitetsbedömning på honom i jan 2021 av Dennis
Liljeberg och tilldömdes VG , så nu kan han titulera sig som
JCH efter Elitetta på Kostaprovet barmark och Elitetta på
Eksjöprovet snö under gångna säsongen.
Sixten kommer att paras med följande tikar under våren 2021
RR JCH Harakrökens Lovis
RR JCH Göingebygdens Selma
RR JCH Goldrevs Dimma

Hartrajens Sixten