Kallelse till årsmöte 20210530

Kallelse till Svenska Hamiltonstövareföreningens digitala årsmöte 2021
Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska Hamiltonstövareföreningens årsmöte den 30 maj 2021 kl. 15.00.
Mötet genomförs på distans som ”digitalt årsmöte” och genomförs via videokonferens i Zoom med stöd av mötesverktyget VoteIT. Du kan läsa mer om mötesformen i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning”
Förhandsanmälan om deltagande i årsmötet är obligatorisk och ska göras senast den 27 maj kl. 24.00 via den här länken. SKK har sedan tidigare meddelat en generell dispens för klubbar att kräva förhandsanmälan till digitala årsmöten  under 2021.
Rätt att delta och rösta i mötet tillkommer de medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 30 april såväl som vid tidpunkten för mötet, och som har anmält sitt deltagande via länken ovan.

Alla handlingar inför årsmötet finns HÄR.
Vänliga hälsningar
Styrelsen för Svenska Hamiltonstövareföreningen