Grattis till BIR och BIM på Lyckseleutställningen

BIR SE31158/2017 Rålundens Keya. Ägare Anders Bergman, Skellefteå.
BIM SE33065/2019 Ekenäshöjdens Jäger. Ägare Bengt Ljungberg, Bor.