Släktskapslistorna är nu uppdaterade

Listorna är nu sorterade efter släktskap från lägsta procenten till högsta.