Ny Champion Vinklumpens Bella SE22969/2018

Vinklumpens Bella SE22969/2018

Mor:   RR   SE DCH   NO DCH  FI UCH    Östansjöns Lady

Far:  RR    SE DCH Trittbergets Pöjk

Bella tog sina ökl  ettor före två års ålder på snö. Sin elitetta tog hon i höst på barmark med 120 min båda dagarna samt sitt RR vid jul. Bella är en liten trevlig tik, tålig och uthållig med bra tassar och utmärkt jaktlust.

Ägare Folke & Carina Markström

Planerad parning under vintern med Goldrevs Bizze