Kallelse och handlingar till årsmöte den 2022-04-23

Kl. 12:00-13:00 Möjlighet till fika/lunch

Kl. 13:00-14:30 Harforskaren Fredrik Dahl kommer delta  digitalt. Det finns möjligheter till att ställa frågor och avslutar med att informera om arbetet kring invasiva arter.

Kl. 14:30-15:00 Paus

Kl. 15:00-17:00 Årsmöte Hamiltonföreningen

Middag i anslutning till årsmötets avslutning

Plats: Scandic Väst Gävle

Johanneslötsvägen 6  i Gävle

Anmälan till middagen görs till Börje Westerlind

070-14535 16 alternativt via mail:

ordforandehamilton@outlook.com

Kostnad: 200 kronor för middagen

OSA: Senast 15 April.

Samlade handlingar och motioner här

Kallelse: