Poängställning efter första dagen.

HundPrisPoäng
Koloåsen`s Rinja13
Trittbergets Klinge00
R- Selma13
Summa Norge6
Goldrevs Eko13
Rosådalens Aiko13
Åhlstigens Zack II22
Summa Sverige8