Tillbaka till Annonser

Valpar Planeras / Väntas

Här kan man annonsera valpar som är planerade eller väntas. Samtliga parningar är rekommenderade av avelsrådet. Det åligger säljaren att meddela när valparna är födda så att annonsen kan flyttas till ”Valpar säljes”

Valpar planeras.

SE31158/2017 Rålundens Keya RR SE JHC UCH .         SE42557/2017 Rosådalens Max RR SE JCH

Keya har 2 Ökl 1:a på snö och Elit 1:a på barmark. Keya har aldrig visat intresse för klövvilt, hon

har mycket bra mentalitet.

Parning planerad i Dec – Jan. Den är rekommenderad av avelsrådet.

Tikägare    Anders Bergman Skellefteå    0702222142.   e-mail. bergman1955@hotmail.com

Hanhundsägare   Jens Hedkvist Rosvik     0702181586