Kategori: Verksamhet

Verksamhetsplan 2016

HAMILTONSTÖVARFÖRENINGENS VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016. * Att öka antalet valpregistreringar jämfört med föregående år * Att utveckla samarbetet med Norska Hamiltonringen * Att utveckla arbetet mot kontaktpersonerna i lokalklubbarna * Att synliggöra och sprida positiv information om Hamiltonstövaren * Att utveckla jakten på räv med Hamiltonstövare * Att engagera unga människor till stövarjakt med Hamiltonstövare * …

Fortsätt läsa

Årsmöte 2016

Årsmötet hölls i år i Söderhamn och på Funemässen lördag 23 april. Flera hamiltonvänner samlades för ett givande och trevligt möte och middag. Styrelsen har förändrats med två nya personer och även valberedningen förändrades. Styrelsen Ordförande Göran Johansson Kassör och vice ordförande Örjan Strömberg Sekreterare Marita Lithander Lena Wickberg Johanna Flinta (ny) Krister Olson (ny) …

Fortsätt läsa

Årsmöte 2016

Årsmöte 23/4-2016 Plats: Funemässen, Söderhamn. Tid: Klockan 17:00 Middag: Klockan 19:00 Middagen kosta 230 :- per/pers. Ink måltids dryck och buffé kaffe och efterrätt. Anmäl er som ska äta middag senast den 18/4. Till Lena via sms tele: 070378 47 57 eller maila, korshogen@telia.com.   Boende som finns att boka. Vandrarhem finns inom området. Kontakta …

Fortsätt läsa

Årsmötesprotokoll

Nu äntligen finns årsmötesprotokollet upplagt på hemsidan. Ni hittar en länk till dokumentet under sidan Klubben -> Möten -> Årsmötesprotokoll.

Hamiltonföreningens nya ordförande – Göran Johansson

Hej alla Hamiltonvänner! Jag får tacka valberedning och medlemmar för förtroendet att få leda Hamiltonstövarföreningen. Jag är 59 år bor i Norra Östergötland i ett litet brukssamhälle som heter Rejmyre. Jag har hållit på med Stövare och Stövarjakt i snart 50 år. Min far var en inbiten Stövarjägare och i den skolan har man gått. …

Fortsätt läsa

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2014 finns nu nedladdningsbart under fliken Verksamhet -> Verksamhetsberättelser

Verksamhetsmål för 2015

Vid årsmötet togs beslut om mål för verksamhetsåret 2015. Se under fliken Verksamhet -> Verksamhetsplan

Nya styrelsen

Vid årsmötet i Östersund  den 23/5 invaldes följande personer till styrelsen: Ordförande: Göran Johansson (ersätter Erling Buch) Ledamot: Lena Wikberg (ersätter Mats Gustavsson) Ledamot: Martin Enhol (ersätter Johan Tropp) Suppleant: Leif Toivonen (ersätter Todd Martinsson) Suppleant: Gert Flinta (ersätter Roland Halvarsson)   Valberedningens sammansättning: Sammankallande: Jonas Hellstenius Omval: Ingemar Gräns Nyval: Erling Buch För mer …

Fortsätt läsa

Dagordning – årsmötet 2015-05-23

Dagordning för årsmötet i Östersund 2015-05-23   Mötet öppnas Parentation Fastställande av röstlängden Val av ordförande för mötet. Val av sekreterare för mötet Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av rasklubbens medlemmar Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. Fastställande av dagordningen. Föredragning …

Fortsätt läsa